Magyar agár

Az agarászat, a magyar nemesség egykori kedvelt elfoglaltsága során a zsákmányt az agarak ejtették el, miközben a vadász lovon kísérte a kutyákat. Ennek a vadászati formának Európában Magyarország és Anglia volt a fellegvára. A fajta ősének a honfoglalás kori agarakat tekinthetjük, amelyeket a török hódoltság idején a keleti, a 19. században pedig az angol agarakkal kereszteztek. Kitartóbb, de nem olyan gyors mint az angol agár. Vadászat során elsősorban a látására támaszkodik.