Kisfaludi Strobl Zsigmond (1884–1975)

Eredeti neve Strobel Zsigmond, nevét mestere, Stróbl Alajos előtti tisztelgésként változtatta meg. 1904-ben Zala vármegye ösztöndíjával egy évig Bécsben tanult, 1912-ben pedig nyugat-europai városokban tanulmányutat, melynek költségeit a Finálé című aktszobráért elnyert díjból fedezte. Lord Rothermere pártfogásának köszönhetően 1931 és 1939 között Londonban tartott fenn műtermet.


Megmintázta az angol királyi család több tagját – többek között modellje volt Earl of Athlone, Alice hercegnő és Erzsébet hercegnő (a későbbi II. Erzsébet), továbbá kifejező portrékat készített a brit arisztokrácia kiválóságairól (Lord Allenby tábornok, Lord Camrose, Lord és Lady Snowden). 1932-ben fejezte be barátja, Georg Bernard Shaw szobrát, melyet portréművészetének egyik legkifejezőbb darabjaként tartunk számon. 1947-ben készült el a Budapest egyik jelképévé vált, a Gellérthegy csúcsán álló Felszabadulási emlékmű, amely a II. világháború lezárásának állít emléket.


Az akadémizmus nemzetközileg is elismert mestere volt. Nagy tehetséggel formálta meg modelljei karakterét, s kiemelkedő érzékkel ragadta meg az adott korszak jellemző szimbólumait. Politikai kurzusokon átívelő alkotásainak sora rendkívül gazdag, brit magángyűjteményekben, illetve a királyi család kollekciójában 72 alkotás képviseli portréművészetét.